Disco Diva Donna Summer toegevoegd aan Rock and Roll Hall of Fame

1page-img3Partyjock Dimitri Visch van DiscoRoyaal.nl heeft al veel geschreven over Donna Summer, en terecht, deze te vroeg gestorven disco diva verdient meer aandacht. Vorige week zijn de namen bekend gemaakt van nieuwe toevoegingen in de beroemde  Rock and Roll Hall of Fame en Donna Summer staat met stip bovenaan.  Over de opname in de Hall of Fame beslissen ongeveer 600 musici en muziekdeskundigen. Tegenwoordig is een artiest of groep pas 25 jaar na het uitkomen van de eerste opname gekwalificeerd. In april 2013 wordt officieel Donna Summer toegevoegd, zij heeft met haar muziek de toon gezet voor de ontwikkeling van de disco. Het nummer: “I feel love”  was de blauwdruk van de latere stroming “techno en house”, vanwege de bijna 6 minuten doorstampende computerbeat, vergezeld van een typerende sequencer melodie- en baslijn. Ook de lengte van dit nummer mag als baanbrekend worden gezien, op een 7-inch single. 

DiscoRoyaal ®, een muzikale tijdreis door de jaren 70, 80, 90 en het heden.Partyjock Dimitri Visch (DJ Lex Hilarisch) neemt je mee met zijn Drive-in Show naar ongekende muzikale hoogte. Vette disco, foute nummers, verdwaalde schlagers, Nederlandstalige meezingers, en een (inter) actieve DJ zorgen tijdens een Disco Show van DiscoRoyaal keer op keer voor een aha-erlebnis bij de feestgangers.. DiscoRoyaal is ook te boeken bij GÉRS | Entertainment!